Haastatteluja

Tässä muutamien ehdokkaiden haastatteluja. He kertovat mm. miksi on tärkeää vaikuttaa seurakuntavaaleissa, miksi kannattaa ryhtyä ehdokkaaksi ja mitä asioita ehdokkaat itse haluaisivat edistää omassa seurakunnassaan. Jos olet ehdokkaana vaaleissa, ja haluaisit tulla haastatelluksi sivuillemme, lähetä sähköpostia osoitteeseen aija.ahonen@sti.fi.


Saamme olla voittajan puolella

1. Nimi ja seurakunta, jossa olet ehdokkaana.

Olen Laura Suvilehto ja olen ehdolla Espoon Tuomiokirkkoseurakunnassa. Kuulun Yhdessä matkalla -ryhmään.

2. Missä seurakunnan luottamustoimissa olet ollut ennen?

Olin ehdolla edellisissä seurakuntavaaleissa neljä vuotta sitten ja pääsin ensimmäiselle varasijalle kirkkovaltuustossa. Koska ryhmämme sai kahdeksan paikkaa kirkkovaltuustoon, niin kokouskutsujakin on tullut minulle suhteellisen usein. Seurakuntaneuvostoon pääsin kolmannelle varasijalle, joten siellä olen ollut vain kerran varajäsenenä. Henkilöstöjohtokuntaan minut valittiin keväällä, kun paikka vapautui luottamushenkilön muutettua muualle.

3. Mikä on ollut antoisinta luottamustyössä?

Olin alkuun hämmästynyt, kun tajusin, miten valtava maailma Espoon luterilainen kirkko on. Puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, sadoista työntekijöistä ja kymmenistä tuhansista seurakuntalaisista. Ja itse hallinto- ja päätöksentekokoneistokin on valtava, turhankin valtava.

Luottamustyö on ollut tutustumista tähän kaupunkiin kaupungin sisällä.

Antoisinta on ollut tutustua muihin luottamushenkilöihin ja päästä äänestyksissä vaikuttamaan kirkkomme suuntaan. Valitettavasti seurakuntaneuvostomme teki keväällä kirkkolain vastaisen päätöksen, jonka mukaan tiloissamme saa jatkossa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Jätin eriävän mielipiteen, kuten koko ryhmämme. Ryhmämme teki päätöksestä myös valituksen tuomiokapituliin.

4. Miksi kannattaa toimia luottamushenkilönä?

Luottamushenkilö pääsee vaikuttamaan siihen, mihin kirkko käyttää rahaa ja aikaa. Välillä päätettävät asiat ovat itsestäänselvyyksiä tai pelkkiä tiedoksiantoja, mutta välillä pääsee päättämään todella merkittävistä asioista. Omaan kauteeni niitä mahtui kaksi: kirkolliskokousjäsenestä äänestäminen ja tuo avioliittopäätös.

En pidä kirkon päätöksentekokoneistoa järkevänä, mutta onneksi nautin kokouksissa istumisesta ja muiden päättäjien tapaamisesta, joten kestän olla mukana koneistossa, joka on byrokraattinen ja raskas.

Ennen kaikkea olen mukana siksi, että haluan Jeesuksen Kristuksen olevan kirkossamme pääasia. Näin ei valitettavasti aina ole.

5. Miksi jokaisen kannattaa äänestää vaaleissa?

Jos haluaa vaikuttaa siihen, millainen kirkkomme on tulevaisuudessa, ei ole muuta keinoa kuin äänestää, rukoilla ja avata suunsa. Kaikkia näitä tarvitaan.

Haluatko vielä sanoa jotakin muuta vaaleista?Rukoilkaa vaalien ja kirkkomme puolesta! Me emme tee tätä
työtä omassa voimassamme, vaan saamme olla voittajan puolella. Jeesus lupaa
antaa meille sen, mitä pyydämme hänen nimessään.


Nyt on aika rukoilla seurakuntiemme ja kirkkomme puolesta

1. Nimi ja seurakunta, jossa olet ehdokkaana.

Nimeni on Ari Malmi ja olen ehdokkaana Kaarinan seurakunnassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.


2. Mikä sai sinut suostumaan ehdokkaaksi, ja missä seurakunnan luottamustoimissa olet ollut ennen?

Kirkon irtaantuminen sen ydintehtävästä sai minut lähtemään mukaan ehdolle. Olen ollut neljä kautta luottamustehtävissä neuvostossa ja valtuustossa ja diakoniatyön
johtokunnassa.

3. Millaisin odotuksin valmistaudut vaaleihin, ja mikä on ollut antoisinta luottamustyössä?

Jäätyäni juuri eläkkeelle, minulla olisi nyt entistä enemmän aikaa paneutua luottamustehtäviin. Antoisinta on ollut tutustuminen uusiin hienoihin ihmisiin ja seurakunnan työhön
sisältä käsin.

4. Mitä odotuksia sinulla on seurakunnan luottamustyöstä? Miksi kannattaa toimia luottamushenkilönä?

Itselläni on sydämellä erityisesti diakonia- ja lähetystyö. Toivon voivani vaikuttaa erityisesti näissä asioissa. Luottamustehtävässä pääset vaikuttamaan seurakuntasi suuntaan
ja moniin valintoihin.


5.Miksi jokaisen kannattaa äänestää vaaleissa?

Jos haluat vaikuttaa seurakuntasi suuntaan niin ehdottomasti kannattaa äänestää. On turha valittaa jälkikäteen, jos et käytä tätä etuoikeuttasi.

6. Haluatko vielä sanoa jotakin muuta vaaleista?

Nyt on aika rukoilla seurakuntiemme ja kirkkomme puolesta. Rukoillaan, että valituksi tulisi mahdollisimman monta Raamatulle uskollista henkilöä.

Suurin päätäntavalta on uskollisella Jumalalla

1. Nimi ja seurakunta, jossa olet ehdokkaana

Olen Veera Kallio, ja olen ehdokkaana Jyväskylän seurakunnassa.

2. Mikä sai sinut lopulta suostumaan ehdokkaaksi?

Nyt oli ensimmäinen todellinen mahdollisuus kun pystyin asettautumaan ehdolle, enkä epäröinyt sitä kauaa! Viimeksi olin 18-vuotias, enkä tiennyt varmaksi missä tulen viettämään siitä seuraavat neljä vuotta. Nyt tiedän asuvani Jyväskylässä ja toimivani täällä. Vaikuttaminen yhteisiin asioihin on ollut minulle aina tärkeää. Haluan antaa tietoni ja taitoni yhteisen hyvän puolesta käyttöön.

3. Millaisin odotuksin valmistaudut vaaleihin?

Olen pyrkinyt keskusteluissa opiskelukavereideni, muiden tuttujen ja hieman tuntemattomampienkin kanssa keskustelemaan vaaleista. Valitettavan moni ei ole edes tietoinen vaalien olemassaolosta, joten on hyvin tärkeää pitää niitä avoimesti esillä. Olen valmistautunut vaaleihin syventämällä ja selkeyttämällä teemoja, joihin haluan
keskittyä paikallisseurakunnassamme. Rukoustuki on hyvin merkittävä osa valmistautumista.

4. Mitä odotuksia sinulla on seurakunnan luottamustyöstä?

Uskon luottamustyön olevan antoisaa ja vastuullista. Odotan monipuolista kommunikaatiota eri tahojen kanssa. Toivon valittujen henkilöiden muodostavan rehellisen, toisiaan ja Raamattua kunnioittavan yhteisön, joka kykenee ottamaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja kirkon tehtävät uskossa ja yhteydessä.

5. Miksi jokaisen kannattaa äänestää vaaleissa?

Meillä on upea mahdollisuus päättää yhdessä kirkon nykyisestä ja tulevasta suunnasta. On hienoa, että siinä kuullaan jokaisen kirkon jäsenen mielipidettä äänitulosten kautta. Äänestämällä pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeiden arvojen toteutumisen puolesta.

6. Haluatko vielä sanoa jotakin muuta vaaleista?

Mielestäni on tärkeä muistaa, että vaikka vaaleissa vaikutetaan isoihin päätöksiin, niin suurin päätäntävalta on kuitenkin uskollisella Jumalalla. Saamme luottaa ja pyytäää Häneltä viisautta kaikissa elämämme vaiheissa, myös näissä vaaleissa.

Elämälle tarkoituksen antava evankeliumi kaiken pohjana

1. Nimi ja seurakunta, jossa olet ehdokkaana?

Olen Petteri Systä ja ehdokkaana Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnassa seurakuntaneuvostoon Yhdistyneen seurakuntaväen listalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen mukana seurakuntavaaleissa.

2. Mikä sai lopulta suostumaan ehdokkaaksi?

Pohdin jonkin aikaa ehdolle lähtemistä. Luottamustyössä Tampereella toiminut työkaverini sai minut innostumaan mahdollisuudesta vaikuttaa. Aktiivisena seurakuntalaisena ja kristittynä koin lopulta, että haluan olla auttamassa rakentamaan kotiseurakuntaa. Haluan puolustaa sellaista kirkkoa ja seurakuntaa, joka ei piilottele evankeliumin ja Jeesuksen sovitustyön kaiken muuttavaa sanomaa. Evankeliumiin sisältyy sellainen ilo ja toivo Jumalan iankaikkisesta hyvyydestä, armosta ja anteeksiannosta, jota ei esimerkiksi poliittisiin ideologioihin sisälly. Kristillisten seurakuntien pitäisi mielestäni puhua ennen kaikkea siitä, mistä kukaan muu ei puhu. Samalla kun on tärkeää kulkea juuri tämän ajan ihmisten rinnalla, on pidettävä kiinni niin sanotusta klassisesta kristillisestä uskosta. Elämälle tarkoituksen antavan evankeliumin tulisi siis olla kaiken toiminnan pohjana. Emerituspiispa Eero Huovinen totesi minusta juuri hyvin, kuinka kirkko on Jumalaan uskomisen paikka.

Käytännössä tämä tarkoittaa mielestäni esimerkiksi vahvaa diakoniatyötä, johon Jeesus itse antoi esimerkin: ”Minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matteus 25:40). Hektisessä maailmassa tarvitaan lisää Jumalan kuuntelemista ja pyhyyden kunnioitusta. Seurakunnan olisikin tarjottava mahdollisuus ihan jo
pysähtymiselle ja hiljentymiselle Jumalan läsnäolossa. Koen myös perheiden kristillisen kasvatuksen tukemisen eli pyhäkoulutoiminnan ja toisaalta avioliittojen tukemisen entistä tärkeämmäksi maallistuneen yhteiskunnan keskellä.

3. Millaisin odotuksin valmistaudut vaaleihin?

Olen auttamassa sellaisella ehdokaslistalla, jonka koen läheisimmäksi. Suuria henkilökohtaisia odotuksia ei ole, mutta jos satuttaisiin valitsemaan, olisi se tietysti iloinen yllätys.

4. Mitä odotuksia sinulla on seurakunnan luottamustyöstä?

Rakentavaa yhteistyötä yhteisen seurakunnan parhaaksi ja että saisi omalta osaltaan rakentaa seurakuntaa Jumalaan uskomisen paikkana. Puolustaisin esimerkiksi eri herätysliikkeiden ja Tampereella nuorten aikuisten Uuden Verson toimintaa osana seurakuntaa.

5. Miksi jokaisen kannattaa äänestää vaaleissa?

Minusta jokaisen kristityn on hyvä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan yhteistä seurakuntaa kehitetään.

6. Haluatko sanoa vielä jotain muuta vaaleista?

Toivon, että vaalit herättäisivät aktiivista keskustelua siitä, miten Jumalan rakkaus näkyisi
käytännössä seurakunnassa ja toisaalta siitä, miten kirkko vastaa maallistuvan yhteiskunnan ongelmiin. Mielestäni kirkon ja meidän kristittyjen tulisi olla rohkeasti oman kristillisen sanoman ja kristillisten arvojen takana.


Että pääasia saisi olla pääasia seurakunnan työssä

1. Nimi ja seurakunta, jossa olet ehdokkaana

Olen Erkki Puhalainen ja olen ehdokkaana Jyväskylän seurakunnassa.

2. Missä seurakunnan luottamustoimissa olet ollut ennen?

Olen ollut kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa, lukuisissa erilaisissa johtokunnissa ja työryhmissä.

3. Mikä on ollut antoisinta luottamustyössä?

Mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, että pääasia saisi olla pääasia seurakunnan työssä. Luottamustyö on ollut hyvä ikkuna ja oppimispaikka seurakunnan ja kirkon elämään syvemmin, kuin vain mitä "sivusta seuraajana" tai tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistujana olisi saanut. Kuluneiden reilun viidenkymmenen vuoden aikana olen saanut tutustua moniin hienoihin ihmisiin ja on syntynyt pitempiäkin ystävyyssuhteita.

4. Miksi kannattaa toimia luottamushenkilönä?

Kristittyinä meidät on kutsuttu rakentamaan Kristuksen kirkkoa lähellä ja kaukana. Hallinto on tärkeä osa tätä luodessaan puitteita sille.

5. Miksi jokaisen kannattaa äänestää vaaleissa?

Vain äänestämällä meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan - ja välillisesti myös kirkolliskokouksen - päättävien elinten valintaan ja sitä kautta myös toiminnan

sisältöön.

6. Haluatko sanoa vielä jotain muuta vaaleista?

Rohkeasti vain muistuttamaan ystäväpiiriä vaaleista ja haastamaan heitä vaaliuurnille ja

näin(kin) kantamaan kristityn vastuuta seurakunnasta.

Kantamassa vastuuta isiemme ja isoäitiemme kirkosta

1. Nimi ja seurakunta, jossa olet ehdokkaana?

Nimeni on Jouko Jääskeläinen. Olen ehdokkaana Vantaankosken seurakunnassa.

2. Missä seurakunnan luottamustoimissa olet ollut ennen?

Olen toiminut Vantaankosken seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana, kirkolliskokouksen jäsenenä ja lakivaliokunnan varapuheenjohtajana.

3. Mikä on ollut antoisinta luottamustyössä?

Antoisinta luottamustyössä on ollut ystäviin tutustuminen sekä vastuunkanto isiemme ja isoäitiemme kirkosta, joka on ollut kulttuurimme ja uskomme perusta jo vuosisatojen ajan. Kirkkomme on nyt ehkä monissa ongelmissakin, mutta Jumalamme voi meitä auttaa. Sekä antaa myös herätystä maahamme ja kirkkoomme.

4. Miksi kannattaa lähteä ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa?

Päätämme keskeisistä työntekijävalinnoista. Äänestämme joka kaudella kirkolliskokouksen jäsenistä, joilla on korkein inhimillinen päätösvalta kirkossamme. Aika ajoin olemme valitsemassa myös hiippakuntamme piispaa. Ohjaamme taloutta ja luomme sitä ilmapiiriä, jossa aktiivit seurakuntalaiset toimivat ja jossa kirkkoherra johtaa seurakunnan

työntekijöitä ja koko käytännön toimintaa.


5. Miksi jokaisen kannattaa äänestää vaaleissa?

On äärimmäisen tärkeää, että Raamattuun uskovat kristityt ovat ehdokkaina ja äänestävät. Kristuksen pelastustyö on julistuksemme ja työmme keskeinen sisältö. On monia tärkeitä asioita, mutta mainitsemani tulee pitää kaikkein tärkeimpinä. Siksi äänestämään ja

ehdokkaiksi.


6. Haluatko sanoa vielä jotain muuta vaaleista?

Rohkeasti ehdokkaaksi, rohkeasti äänestämään, rukoillen.