Miten toimia seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein.

Vuoden 2022 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun muassa siitä, millainen on tulevaisuuden kirkko, keitä valitaan johtamaan kirkkoa, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja miten.

Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt noin 400 seurakuntaan. Ehdokkaita vaaleissa on yhteensä noin 20 000 ja päättäjiä valitaan noin 9 000.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.
Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus.

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022 teemalla "uskottu toivottu rakastettu". Kampanjaviestinnässä kirkon tiedotuskeskus kertoo mainostoimiston kanssa mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, mistä hyvän tekeminen kumpuaa, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee vaikuttamaan.

Katso myös kirkon tiedotuskeskuksen vaalisivut.

Yhdet vai kahdet vaalit?

Yhdet vaalit: Jos seurakunta on itsenäinen eli ei kuulu seurakuntayhtymään, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.

Kahdet vaalit: Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan silloin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan oman seurakunnan toimintaa. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Mitä luottamushenkilö tekee?

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa, kirkkoneuvostoissa ja seurakuntaneuvostoissa.

Luottamushenkilö

 • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
 • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
 • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
 • päättää työntekijävalinnoista
 • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
 • luo kirkon julkisuuskuvaa
 • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
 • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Tutustu seurakunnan ja seurakuntayhtymän päätöksentekoon.

Vaalien päivämäärät

Tärkeitä päivämääriä ovat:

 • varsinainen vaalipäivä: 20.11.2022
 • ennakkoäänestyspäivät: 8.-12.11.2022
 • vaalilistojen jättöpäivä, jolloin ehdokasasettelu päättyy: 15.9.2022 viimeistään klo 16
 • vaalikoneen täyttöpäivät: 27.9.-6.10.2022

Tarkat päivämäärät täydennetään myöhemmin.

Haluan ehdokkaaksi

1. Liity seurakuntasi ehdokaslistalle
Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.
2. Perusta oma valitsijayhdistys
Mikäli haluat perustaa oman valitsijayhdistyksen, tarvitset listallesi vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta saat tarvittavat ohjeet ja asiakirjat. Lomakkeet ovat tulostettavissa myös näiltä sivuilta.
Näin perustat valitsijayhdistyksen:
 • Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Kirkkoherranvirastosta on syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden valokuvauksessa.
 • Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Tiedot lukumääristä saa kirkkoherranvirastosta.
 • Nimetään joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita.
 • Valitsijayhdistys määrittelee teeman ja tavoitteet sekä antaa listalle nimen. Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.
 • Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
 • Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus toimitetaan kirkkoherranvirastoon. Näiden asiakirjojen viimeinen jättöpäivä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Kuka voi olla ehdokas?

Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushenkilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

 • täyttää 18 vuotta viimeistään äänestyspäivänä
 • on seurakunnan jäsen viimeistään sinä päivänä, joka ilmoitetaan vaaliluettelon päivämääräksi (tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)
 • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.

Valitsijayhdistysten perustaminen

Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voi perustaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan työntekijä. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei tämän yhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä myöskään ole vaalikelpoinen.
Vaalien tulokseen vaikuttaa sekä ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä että ehdokkaan henkilö­kohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava vaalitapa on käytössä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät täältä.