Miten toimia

Seurakuntavaalit 2014

Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein.

Vuoden 2014 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun muassa siitä, millainen on tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, missä ja miten.

Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt 430 seurakuntaan. Ehdokkaita vaaleissa on yhteensä noin 22 000 ja päättäjiä valitaan noin 9 000.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.

Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotialla on äänioikeus.

Seurakuntavaalien valtakunnalliseksi teemaksi on valittu 'Usko hyvän tekemiseen'. Kampanjaviestinnässä kirkon tiedotuskeskus kertoo mainostoimiston kanssa mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, mistä hyvän tekeminen kumpuaa, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee vaikuttamaan.

Linkki kirkon tiedotuskeskuksen vaalisivuille:  www.seurakuntavaalit.fi

Yhdet vai kahdet vaalit?

Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.

Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet: seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Mitä luottamushenkilö tekee

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa, kirkkoneuvostoissa ja seurakuntaneuvostoissa.

Luottamushenkilö

 • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
 • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
 • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
 • päättää työntekijävalinnoista
 • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
 • luo kirkon julkisuuskuvaa
 • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
 • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Tärkeät päivämäärät

Seurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä 9.11.2014. Ehdokkaan näkökulmasta tärkeä päivämäärä on myös 15.9., jolloin ehdokassuostumuslomakkeiden on oltava kirkkoherranvirastossa. Kannattaa toimia kuitenkin jo hyvissä ajoin.

15.9.2014

Ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16. Viimeistään tällöin valitsijayhdistyksen asiamies palauttaa kaikki viralliset lomakkeet kirkkoherranvirastoon. Tällöin kaikkien ehdokkaiden kirkon jäsenyys tulee olla rekisteröitynä. 

9.11.2014

Äänestää saat, jos olet seurakunnan jäsen (15.8.2014) ja täyttänyt 16 vuotta ennen tuota äänestyspäivää.

Viikot 39 - 41

Vaalikoneen täyttömahdollisuus.

13.10.2014

Vaalikone aukeaa yleisölle ja toimii vaalipäivään asti.

Ennakkoäänestys 27. - 31.10.2014

Ennakkoäänestys järjestetään 27.-31.10.2014 Äänestää voi kaikissa ennakkoäänestyspisteissä valtakunnallisesti.

9.11.2014

Varsinainen vaalipäivä. Äänestää voi vain oman seurakunnan kirkossa.

2014 - 2018

Valittujen luottamushenkilöiden toimikausi

Haluan ehdokkaaksi

1. Liity seurakuntasi ehdokaslistalle

Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.

2. Perusta oma valitsijayhdistys

Mikäli haluat perustaa oman valitsijayhdistyksen, tarvitset listallesi vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta saat tarvittavat ohjeet ja asiakirjat. Lomakkeet ovat tulostettavissa myös näiltä sivuilta.

Näin perustat valitsijayhdistyksen:
 • Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Kirkkoherranvirastosta on syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden valokuvauksessa.
 • Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Tiedot lukumääristä saa kirkkoherranvirastosta.
 • Nimetään joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita.
 • Valitsijayhdistys määrittelee teeman ja tavoitteet sekä antaa listalle nimen. Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.
 • Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
 • Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus toimitetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2014 klo 16 mennessä.

Kuka voi olla ehdokas

Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushenkilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

 • täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
 • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.8.2014 (myöhemmin seurakuntaan muuttanut voi hakea oikaisua vaaliluetteloon)
 • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.
Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voi perustaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan työntekijä. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei tämän yhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä myöskään ole vaalikelpoinen.

Vaalien tulokseen vaikuttaa sekä ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä että ehdokkaan henkilö­kohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava vaalitapa on käytössä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Tarvittavia asiakirjoja valitsijayhdistystä perustettaessa

http://www.seurakuntavaalit.fi/asetu-ehdolle#viralliset-lomakkeet

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

 • Kirkkovaltuuston vaalissa
 • Seurakuntaneuvoston vaalissa

Asiamiehen vakuutus

 • Kirkkovaltuuston vaalissa
 • Seurakuntaneuvoston vaalissa

Ehdokkaan suostumus ja vakuutus

 • Kirkkovaltuuston vaalissa
 • Seurakuntaneuvoston vaalissa

Ehdokaslistan kuvaus

Word-muotoisille lomakkeille voi suoraan kirjoittaa, tallettaa ja tulostaa tiedot

Vaalikone

Kaikkien ehdokkaiden käytössä on vaalikone, jonka Kirkkohallitus toteuttaa yhteistyössä MTV:n kanssa. Vaalikone antaa ehdokkaalle mahdollisuuden kertoa itsestään sekä asioista, joita hän haluaa pitää esillä seurakunnan päätöksenteossa.

Vaalikoneella on suuri merkitys, kun äänestäjä etsii itselleen sopivaa ehdokasta.

Ehdokkaita ohjeistetaan vaalikoneen käytössä. Ehdokkaille lähetetään sähköposti, josta löytyvät ohjeet vaalikoneen täyttämiseen. Vaalikoneen kysymyksiin voi vastata viikoilla 39-40.

Vaalikone avataan äänestäjille 13.10.2014.

Opas itsensä markkinointiin

Luottamushenkilönä pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi ja koko kirkon asioihin.

Selvitä oman ryhmäsi yhteiset tavoitteet ja pohdi omat vaalilauseesi. Paikkakunnasta riippuen läpipääsyyn tarvitaan usein vain kymmeniä ääniä. Selvitä kotiseurakunnastasi edellisten vaalien äänimäärät.

Tee rohkeasti vaalimainontaa! Kerro yhteisistä ja omista tavoitteistasi. Selvitä tekeekö seurakuntasi kaikille ehdokkaille yhteiset vaalisivut. Monet seurakunnat myös valokuvaavat ehdokkaat.

Sosiaalisessa mediassa jokainen peukku on mahdollinen ääni ja vastaamalla vaalikoneen kysymyksiin äänestäjät löytävät sinut paremmin.

Lisätietoa sivuilta: http://www.seurakuntavaalit.fi/vaalityosi-tueksi