Periaatteet

Jumalan hyvä sanoma, evankeliumi on kaikkia varten. Seurakunnan tehtävä on välittää evankeliumia ja rakentaa yhteyttä sekä Jumalaan että lähimmäisiin.

Usko ja yhteys -liike haluaa kehittää kirkkoa seuraavien periaatteiden pohjalta:

1. Raamattu ohjeeksi

Opetuksemme ja toimintamme tulee perustua Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen.

2. Seurakunta eläväksi

Seurakunta on hengellinen koti, joka tukee ihmisiä kaikissa elämänvaiheissa ja kannustaa jokaista osallistumaan. Elävässä seurakunnassa on tilaa myös herätysliikkeille.

3. Evankeliumi leviäväksi

Hyvän sanoman välittäminen sanoin ja teoin niin kotimassa kuin ulkomailla on seurakunnan perustehtävä, jossa apuna ovat kaikki kirkon lähetysjärjestöt.

4. Ihmiset kohdatuiksi

Kutsumme uskosta osattomia ja seurakunnasta vieraantuneita Vapahtajan ja seurakunnan yhteyteen.

5. Perhe kestäväksi

Tuemme perheitä ja kristillistä miehen ja naisen välistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta.

6. Rakkaus toimivaksi

Kannamme huolta heikoimmassa asemassa olevista ja autamme kaikkia avuntarvitsijoita.